Видеоконференция

15.00-17.00 МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Начало мероприятия:  29 марта 2018 г. 15:00
Окончание мероприятия:  29 марта 2018 г. 17:00
Место проведения:  218