Видеоконференция

10.00-17.00, 217, СИЦ, вебинар, ГЗ ППК (Сайгушкина, Черепанова)

Начало мероприятия:  19 марта 2018 г. 10:00
Окончание мероприятия:  19 марта 2018 г. 17:00
Место проведения:  217