Видеоконференция

Апелляция 15.00-17.00, СИЦ с 15.00

Начало мероприятия:  28 марта 2018 г. 15:00
Окончание мероприятия:  28 марта 2018 г. 17:00
Место проведения: