Видеоконференция

Апелляция 15.00-17.00, 218 кабинет,

Начало мероприятия:  28 марта 2018 г. 15:00
Окончание мероприятия:  28 марта 2018 г. 17:00
Место проведения:  
ВК РЦОКИО https://vcs.imind.ru/#join:t585a1d54-ae65-4199-af14-154f277d4544