Видеоконференция

10.00-17.00, 218, ВК, (Сайгушкина СВ)

Начало мероприятия:  2 апреля 2018 г. 10:00
Окончание мероприятия:  2 апреля 2018 г. 14:00
Место проведения:  218
С.В. Сайгушкина https://vcs.imind.ru/#join:t5c150fd3-210c-4a26-a1f4-9508cda54afd<https://vcs.imind.ru/>