Видеоконференция

10.00-15.30 СИЦ, вебинар, ГЗ ППК (Сайгушкина, Ильина)

Начало мероприятия:  12 марта 2018 г. 10:00
Окончание мероприятия:  12 марта 2018 г. 15:30
Место проведения:  217