Видеоконференция

09.00-17.00 вебинар, СИЦ ГЗ ППК (Сайгушкина, Черепанова)

Начало мероприятия:  20 марта 2018 г. 9:00
Окончание мероприятия:  20 марта 2018 г. 17:00
Место проведения:  217